Medaljer og Jeton H.C. Andersen

HCA-FORS

Dette er en oversigt  over     H.C. Andersen’s medaljer     Den: 22-04-1998

Mulig forside: Det her portræt stammer fra den Kongelig Mønt i København. det er fra ca. først i 1900 tallet der er mulig vis en model til en pengeseddel eller en medalje i anledning af 100 året for H. C. Andersen’s fødsel. vægten er 211 gram højde 73 mm bredden forneden 52 mm ved baghoved og næse 35 mm

Hans Christian Andersen har skrevet i alt 156 eventyr og historier, og hans eventyr er blandt de meget få i verdenslitteraturen der er oversat til mere end 120 sprog og dialekter. Hans værker er blevet illustreret af utallige kunstnere fra mange forskellige lande. Opmærksomheden har gjort H. C. Andersen til den dansker, som er fremstillet flest personmedaljer over. Indtil videre har jeg kendskab til medaljer fra Danmark, Finland, USA, Tyskland, Ungarn, Letland, Rusland, Østrig og Israel . Men der kommed gang er der her lavet en beskrivelse med medaljer omkring Hans Christian Andersen. Dette er et forsøg på at samle alle oplysninger om medaljer med relation til H. C. Andersen og giver ikke udtryk for at være komplet idet der utvivlsomt er flere medaljer som jeg ikke har kendskab til. Læsere opfordres derfor til at indsende eventuelle oplysninger til undertegnede hvis man har kendskab til eller oplysninger om Andersen medaljer, der ikke er omtalt her.

Der er i denne beskrivelse ikke medtaget marchmedaljer, stokke mærker, kobberplatter, medaljoner og souvenirer lignende genstande mere. Beskrivelserne er uddybet med historier om eller i relation til de enkelte værker. En af de beretninger, som ikke er medtaget her er om en mindemønt for H. C. Andersen. Vanførefonden har en gang søgt om at få slået den første ikke-kongelige mindemønt i anledning af 100 året for H. C. Andersen’s død. Det var meningen at Dronningen Margrethes portræt skulle på forsiden – og et portræt af H. C. Andersen på bagsiden. Mindemønten lod sig desværre ikke gennemføre. Beretninger om omstændighederne kan læses i artiklerne i Møntsamlernyt: april 1975 s,125,128 og september 1975 s,221,222,224

Der er mange personer, der har hjulpet med oplysninger og assistance undervejs. Dem skylder jeg en stor tak: Dansk Numismatisk Forenings formand Preben Nielsen, næstformand Bent Pedersen, og kontingentkasserer Torben Juul Hansen (har taget alle foto), Odense Bys Museer Museumsinsinspektør Ane Grum-Schwensen, Arne Andreasen Plea – mønthandler, Bent Jensen – Dansk medaljør,  Bruno Schultz – Tysk medaljør, Claus Tilling – Formand for H. C. Andersen Samfundet København, Else Rasmussen – Nationalmuseet, Elizabeth Page – IBBY Sekretariat Schweiz, Janis Strupulis – Lettisk medaljør, Janis Simanis – Lettisk medaljør, Vagn Jørgensen – Dansker i Letland, Gábor, Szabó – Ungarsk medaljør, Peter Flensborg – mønthandler. Dolly Jørgensen Translatør ,Bo Svensson Familie.

Desuden en stor tak til min hustru Annedora og vores søn Torben, for deres store støtte og tålmodighed med gennemlæsning og redigering, oversættelse af breve samt telefon, fax, @  til og fra indland og udland.